Milan ten Broek (1979) ontvangt op donderdag 18 oktober 2018 een bronzen legpenning en een getuigschrift van het Carnegie Heldenfonds uit handen van burgemeester Lucas Bolsius. Hij ontvangt de onderscheiding voor het redden van een vrouw en haar dochtertje uit een auto in het water langs de A12 bij Veenendaal. Eerder leverde deze heldendaad Milan al de titel ‘Amersfoorter van het Jaar 2017’ op en beloonde de gemeente hem al met een Jongerenonderscheiding.

 Het bestuur van de stichting Carnegie Heldenfonds oordeelde dat Milans inzet van zeer wezenlijke betekenis was voor de redding van het dochtertje en bestuurster van de auto op zaterdagmiddag 11 november 2017. De auto was te water geraakt in Veenendaal. Zonder hulp is hij er zwemmend in geslaagd het meisje naar de kant te brengen. Ook heeft hij het mogelijk gemaakt dat de bestuurster de op z’n kop liggende auto kon verlaten en op eigen kracht eveneens veilig de kant kon bereiken.

Deze uiting van burgermoed en goed burgerschap van Milan was, gelet op zijn inzet en het koude water deze winterdag, niet zonder gevaar voor zijn lijf en goed. Het is op grond hiervan dat het bestuur heeft besloten hem de bronzen legpenning en het loffelijk getuigschrift toe te kennen.

Toekenning van een Carnegie Heldenfonds onderscheiding is mogelijk indien men met gevaar voor eigen leven, het leven van een ander heeft gered of ernstige pogingen heeft ondernomen om dat te doen. Ook kan een onderscheiding worden toegekend als men met gevaar voor eigen lijf en goed, zonder gevaar voor eigen leven, voor een ander in de bres is gesprongen.