Eerder dit jaar heeft het college ingestemd met het voorstel om delen van de Hamershof als zogeheten ‘blauwe zone’ aan te wijzen. Dat stuitte toen op weerstand bij bewoners en winkeliers.

In gezamenlijk overleg is tot een compromis gekomen. Dit houdt in dat de helft van het onderdek van de parkeergarage bij het politiebureau als blauwe zone  wordt aangewezen. Het compromis houdt  ook in dat de Blekerij en Spinnerij niet als blauwe zone worden aangewezen. Tenslotte heeft het overleg geleid tot instelling van een begeleidingsgroep bestaande uit bewoners en winkeliers.

Deze begeleidingsgroep zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Waar nodig kan deze groep aanpassingsvoorstellen aan het college voorleggen. Het college heeft het aangepaste verkeersbesluit vastgesteld. In het kaartje staan de locaties voor de blauwe zone weergegeven. Wanneer de blauwe zones daadwerkelijk van kracht zijn, wordt dit ter plaatse duidelijk aangegeven.