Intensievere samenwerking vo-scholen PCOU Willibrord en ROC Midden Nederland (mbo)

    Sinds geruime tijd werken de onderwijsorganisaties PCOU Willibrord (po/(s)vo) en ROC Midden Nederland (mbo) nauw samen om de overgang van het vmbo naar het mbo voor leerlingen soepel te laten verlopen. Op woensdag 11 juli tekenden bestuurders van beide organisaties een convenant om de samenwerking formeel te bekrachtigen en te intensiveren. Dit is van groot belang gezien de ontwikkelingen in de samenleving, op de arbeidsmarkt en binnen het onderwijs.

    Paul van Maanen, voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland: “Het is heel belangrijk dat er een goede aansluiting is van vmbo naar mbo. Het beroepsonderwijs is niet alleen belangrijk, maar ook leuk. Op het vmbo en mbo word je voorbereid op de arbeidsmarkt. Met name de aansluiting op techniek en gezondheidszorg gaan we intensiveren.”

    Marc Mittelmeijer, voorzitter College van Bestuur PCOU Willibrord: “Ik ben blij dat we onze samenwerking nu formeel bekrachtigen, zodat de overgang naar ROC Midden Nederland voor onze vmbo-leerlingen nog soepeler zal verlopen. Ook de gerichte samenwerking op belangrijke thema’s is voor onze leerlingen, docenten en medewerkers heel belangrijk.”

    DELEN