Een aantal boeren in de Eempolder (Eemvallei) maken plannen voor 200m hoge windturbines in hun weilanden. Ze zijn daarvoor al bij elkaar geweest. De planlocatie liggen in het weilandengebied, zo’n 700 m ten oosten van de Eem, evenwijdig aan het Zuidereind in Baarn.

Voor burgers loopt er een klompenpad doorheen om in alle rust van de vele vogelsoorten, natuur en de weidsheid te genieten. Maar ook van de koeien en schapen. In het voorjaar is er het plas-dras-project Eemland, om de kwetsbare oer-Hollandse jonge grutto’s meer overlevingskansen te geven. Tevens blijken er plannen voor grote zonnevelden in de Eemvallei te zijn, o.a. in Amersfoort en Soest.

In alle gevallen zullen daarvoor de geldende bestemmingsplannen moeten worden gewijzigd. SBDE laat weten dat zij tegen alle plannen voor windturbines en zonnevelden in bezwaar zal gaan.