Start plaatsen van ondergrondse afvalcontainers

    Deze week worden de ondergrondse containers voor restafval in Nieuwland geplaatst. Nieuwland is de gehele eerste wijk (na de succesvolle pilot in een deel van Nieuwland) waar met Omgekeerd Inzamelen gestart wordt.

    De komende jaren zullen stapsgewijs alle andere wijken en dorpen in de gemeente volgen.

    DELEN