Waterschap stelt onttrekkingsverbod in

    Voor een groot deel van het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe geldt vanaf 2 juli een verbod voor het oppompen van water uit sloten, beken en kanalen. Dit betekent dat dit water niet gebruikt mag worden om akkers en weilanden te besproeien.

    Door de aanhoudende droogte stagneert de afvoer van verschillende watergangen. Verdere onttrekking van water zou leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit en tot onherstelbare schade aan de natuur.

    Het onttrekkingsverbod geldt voor 10 weken, en betreft gebieden die geheel afhankelijk zijn van regenval en kwelwater en voor het Apeldoorns kanaal. Voor polders waar het waterschap water kan inlaten vanuit de IJssel, de Nederrijn en de randmeren geldt het verbod niet.

    DELEN