Werkzaamheden aan riolering

  Op maandag 22 oktober start aannemer Van der Velden Rioleringsbeheer in opdracht van de provincie Utrecht met het reinigen en inspecteren van de riolering langs de Amersfoortsestraat (N237) tussen Zeist en Soesterberg. Deze werkzaamheden kunnen enige verkeershinder veroorzaken voor het doorgaande verkeer.
  De werkzaamheden betreffen het reinigen, inspecteren en inventariseren van de riolering die in beheer is van de provincie Utrecht. De riolering bestaat uit inspectieputten, kolken en afvoerleidingen. Doel is om inzicht te krijgen in het areaal en in de technische staat van de riolering.
  Planning
  De werkzaamheden aan de riolering langs de N237 tussen de Zandbergenlaan en Van Weerden Poelmanweg vinden plaats van maandag 22 oktober tot en met vrijdag 9 november, met eventuele uitloop naar maandag 12 november.
  In het weekend en in avonden/nachten vinden er geen werkzaamheden plaats.
  De werkzaamheden op de rijbaan vinden plaats tussen 9.00 uur en 15.00 uur. Het kan zijn dat er ook buiten deze tijden gewerkt wordt (tussen 7.00 uur en 9.00 uur en tussen 15.00 uur en 16.30 uur); op deze momenten staan de werkvoertuigen op de parallelweg of in de berm, zodat het doorgaande verkeer er zo min mogelijk hinder van ondervindt.
  Verkeersmaatregelen
  Het werk verplaatst zich langzaam over het werkvak. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, sluit de aannemer ter plaatse maximaal één rijstrook af. Het doorgaande verkeer kan het werk via de andere rijstrook passeren, mogelijk onder begeleiding van verkeersregelaars. Alle aanliggende panden blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar en het openbaar vervoer en fietsverkeer op en langs de N237 kunnen gewoon doorgang vinden. De reinigingswerkzaamheden kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen.
  DELEN