Woensdagmorgen zijn bewoners aan de Magelhaenstraat in Amersfoort zijn zwaar geïrriteerd door het afval beleid tijdens de werkzaamheden aan de straat. Gezien dat de ondergrondse container vol zit en de weg open licht door werkzaamheden kan de Rova deze niet legen en is er tijdelijk een ander inzameling punt.

De Rova had toegezegd elke werkdag het huisvuil op te hallen echter de berg huisvuil word steeds groter. Nu ligt de straat vol met zwerfafval. De zakken worden opengetrokken door de kraaien en trekt zo ongedierte aan.