Van café Pamukkale op het Operaplein in Amersfoort is de vergunning per 18 maart ingetrokken omdat de leidinggevenden in het café niet op de vergunning vermeld stonden. 

Dit is op meerdere momenten geconstateerd. Feitelijk traden er mensen in het café op als leidinggevenden terwijl ze niet in de vergunning vermeld waren en om die reden ook niet gescreend waren.