AMERSFOORT – Er is een forse toename van revolverende instrumenten bij provincies, waardoor de kernwaarden voor de uitvoering van overheidsbeleid onder druk kan komen te staan. Dat stelt Melvin Könings, senior adviseur van Lysias Advies uit Amersfoort.

In een eerste inventarisatie naar de nieuwe bestuurlijke akkoorden blijkt dat er een nieuwe financiële inzet van minimaal 1,2 miljard euro voor de periode 2019-2023 is. Könings: “Het budget van revolverende instrumenten van Nederlandse overheden loopt al op naar meer dan 9 miljard euro.” De omslag van subsidies naar leningen, garanties en aandelen, levert nieuwe uitdagingen op voor de overheid. Lysias Advies heeft een inventarisatie gemaakt van de plannen van de nieuwe provinciebesturen. Senior adviseur Melvin Könings:

“De doelen waarop de provincies hun geld inzetten zijn divers en verschillen in grote mate per provincie. Fondsen richten zich op energietransitie, regionale economie, innovatie, maar ook op leefbaarheid, landbouw, openbaar vervoer, asbestbestrijding, natuur, cultuur en sport. Een aantal provincies gebruikt de inzet van revolverende instrumenten voortaan zelfs als basisuitgangspunt.

Met name de provincies met veel eigen vermogen, zoals Gelderland, Brabant en Limburg doen dit. Maar ook bijvoorbeeld Groningen, waar op dit moment veel extra rijksgeld naar toevloeit, en relatief kleinere provincies als Utrecht, Flevoland en Drenthe.