Op 13 en 14 december 2018 vervangt de provincie Utrecht de verkeersregelkast en de verkeerslichten op het kruispunt van de Hilversumsestraatweg (N415) met de Hoge Vuurscheweg in Baarn.
De vervanging is nodig omdat het materiaal aan het eind van zijn levensduur is. Een nieuw regelsysteem met slimme verkeerslichten gaat zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.
WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
  • Het plaatsen van een nieuwe regelkast langs de kant van de weg.
  • Het aanbrengen van nieuwe detectielussen in het wegdek.
  • Het vervangen van de lampen van de verkeerslichten. De nieuwe LED-lampen zijn ook bij felle zon en bij slecht weer goed zichtbaar, besparen energie en hebben een langere levensduur.
  • Het aansluiten/inregelen van de nieuwe software.
VERKEERSMAATREGELEN EN BEREIKBAARHEID
Tijdens de werkzaamheden blijven de hoofdrijbaan van de N415 en de aansluiting met de Hoge Vuurscheweg gewoon open voor het verkeer. De aansluiting naar de parallelweg wordt zowel op 13 als op 14 december afgesloten, tussen 07:00 en 15:00 uur. De omleidingsroutes worden dan met gele borden langs de weg aangegeven.
  • Het verkeer naar de parallelweg en het recreatiegebied wordt omgeleid via de aansluiting met de Bosbadlaan.
  • Fietsers kunnen de werkzaamheden altijd passeren.
  • Bussen blijven hun normale route rijden.
  • In noodgevallen krijgt het calamiteitenverkeer een vrije doorgang.
SLAG OM DE ARM
Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment.
GELUIDSOVERLAST
De wegwerkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. Dat is helaas onvermijdelijk. Vooral het slijpen in het asfalt kan de nodige herrie geven.
SLIMME VERKEERSLICHTEN
In de nieuwe verkeersregeling is een softwarevoorziening opgenomen die slim en op maat kan inspelen op elke verkeerssituatie. Dus niet alleen op de reguliere situaties overdag en in de spits, maar ook op afwijkende situaties, bijvoorbeeld bij calamiteiten. De nieuwe regeling wordt aangesloten op de regionale verkeerscentrale in Huis ter Heide. Van hieruit wordt het netwerk van verkeerslichten beheerd.