De begroting van de gemeente Leusden lijkt niet sluitend. “Het onlangs ingediende financiële plaatje is niet compleet, we krijgen een flink tekort op de gemeentelijke begroting. We moeten nu iets doen, maar de gemeenteraad lijkt nog niet goed te weten wat”, concludeert raadslid Jan Overweg (ChristenUnie-SGP) .

“We komen over de komende vier jaar ongeveer drie miljoen tekort, dat baart mij zorgen”, aldus het raadslid van de ChristenUnie-SGP. Overweg en fractie stellen daarom aan de gemeenteraad voor om een drietal grote projecten even uit te stellen. Dat zijn projecten als het verbeteren van de entree van Leusden, verbetering doorstroming Randweg en de snelle fietsroute naar Amersfoort langs de Pon-lijn. Overweg stelt: “Laten we eerst onderzoek doen en kijken op welk moment we hier wel geld voor hebben.”

Op orde

“We moeten eerst de begroting op orde maken, daarna kunnen we pas verder”, meent de fractie. De ChristenUnie-SGP staat daarin niet alleen, de andere Leusdense partijen leken onlangs in de raad zijn zorgen te delen. “Ook de provincie zal naar onze mening niet instemmen met deze begroting”, vermoedt het raadslid. De provincie Utrecht is een belangrijke toezichthouder en Overweg meent zelfs dat de huidige niet-sluitende begroting kan leiden tot verscherpt toezicht van de provincie.

Onbekende kosten
Niettemin ziet het raadslid een aantal oplossingen om dit te voorkomen: “We nemen een stelpost op voor de dekking van het tekort sociaal domein. We schrappen voorlopig de dekking voor de grote infrastructurele ambities. Onderzoeken doen we wel. Daardoor lopen deze projecten geen vertraging op.” Daarbij wijst Overweg op de ruimte die er moet komen in de begroting voor grote projecten als de beoogde renovatie van De Korf en een aantal wensen van de nieuwe coalitie met nog onbekende kosten.

Oplossingen 

In de gemeenteraad kreeg de ChristenUnie-SGP onlangs geen meerderheid voor het voorstel om een aantal projecten te schrappen. Wel kreeg de fractie het voor elkaar om de begroting op orde te krijgen door bezuinigingen te bespreken en voor de korte termijn een dekking te vinden. “Hiermee wordt er tijd gekocht, zodat we in het voorjaar van 2019 het debat over de te nemen bezuinigingen kunnen voeren.”

De ChristenUnie-SGP denkt wel dat het een zware klus wordt want: “Er moet ongeveer 7 ton per jaar bezuinigd worden of de OZB moet flink omhoog.”  Dat is een laatste redmiddel wat de fractie liever niet inzet. Medestanders zijn er ook. “Iedereen lijkt onze zorg te delen, helaas kon nog geen enkele andere fractie een goed alternatief voorleggen. Maar we ontkomen hier niet aan, tenzij we Leusden in de schulden willen steken.”