Het plan voor de Wagenwerkplaats gaat een nieuwe fase in. In dit nieuwe bruisende stadsdeel komt veel plek voor wonen, cultuur en andere stedelijke dynamiek.

De Wagenwerkplaats is onderdeel van het gebied ‘Langs Eem en Spoor’. Het plan is tot stand gekomen met inbreng van vele partijen. Voor de ontwikkeling van het hele gebied is de Duurzaamheidsvisie van kracht.

Deze is in 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft het Masterplan Wagenwerkplaats 2019 en de startnotitie voor het bestemmingsplan voor de deelgebieden West en Midden vastgesteld. Beide plannen worden binnenkort aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.