Soest en Soesterberg krijgen een fonds dat zich gaat inzetten voor projectenen inwoners die het dorp mooier en socialer maken. ‘Fonds voor Soest’ wordtop 23 november aanstaande officieel gelanceerd in molen De Windhond in Soest. De start ervan past in een landelijke trend.

De officiële start vindt plaats op vrijdagmiddag 23 november in korenmolen De Windhond in Soest aan de Molenweg. Het wordt direct een bijzondere aftrap. Vijftig Soestenaren mogen ieder € 25 vanhet nieuwe Fonds voor Soest gaan uitdelen aan de lokale charitatieve organisatie die zich er het beste presenteert. De organisaties die zich presenteren zijn: hospice De Luwte, het Bram Bartels G- toernooi, Instituut Voor Natuureducatie afdeling Eemland, Stichting Welzijn Ouderen Soest en muziekvereniging Odeon.

Initiatiefnemer van ‘Fonds voor Soest’ is vastgoedondernemer Stan Uyland. ,,Ik droomde van eenfonds dat Soest en Soesterberg in alle opzichter sterker zou maken, zowel op het gebied van welzijn, kunst en cultuur als wat betreft sociale samenhang.’’

Uyland ging vorig jaar langs bij zowel de gemeente als bij lokale organisaties zoals de Lions Club, Rotary en andere fondsgevende organisaties om te zien of er draagvlak was voor zijn idee. Er werd enthousiast gereageerd. Vervolgens vormde hij een bestuur van zes mensen uit het dorp.

Fonds voor Soest gaat gelden inzamelen bij particulieren, bedrijven en organisaties. Verder hoopt de nieuwe organisatie zogenoemde ‘Fondsen op Naam’ te werven in Soest en Soesterberg. Daarbij bepaalt de schenker zelf de naam en de doelstelling van zijn of haar fonds, dat wordt ondergebracht onder de paraplu van Fonds voor Soest. Alle gelden worden uitgedeeld aan lokale projecten die zich inzetten voor de gemeenschap.

Stichting Lokale Fondsen Nederland, de overkoepelende landelijke organisatie die nieuwe lokale fondsen begeleidt, is blij met de komst van Fonds voor Soest. Er zijn momenteel 65 lokale fondsen in Nederland actief en in oprichting en hun aantal groeit. Lokale Fondsen Nederland heeft Fonds voor Soest begeleid in de aanloop naar de officiële lancering op 23 november.

,,De oprichting van een nieuw lokaal fonds zegt veel over de betrokkenheid van de inwoners bij hun directe leefgemeenschap, zeker als daar veel draagvlak voor is. En dat is het geval in Soest’’, aldusManja te Velde, directeur van Lokale Fondsen Nederland. ,,Het duidt op een gemeenschap waar menzich verbonden voelt met elkaar. Wij zijn erg blij met dit nieuwe fonds.’’