Vakantiegeld Delen is een actie van de Protestantse Gemeente Amersfoort en de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord en wordt voor de 16ekeer georganiseerd.

De actie 2019 gaat op zondag 19 mei van start en loopt tot 30 juni. De bedoeling is dat mensen iets van hun vakantiegeld delen met mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen en niet op vakantie kunnen. In 2018 kregen 151 ‘adressen’ een bijdrage voor vakantie of dagjes uit. De adressen worden aangeleverd door diaconieën, inloophuizen, wijkteams, voedsel- en kledingbank. Daarbij wordt niet gekeken naar religie, levensbeschouwing, ras of geaardheid.  

De gift wordt persoonlijk aan de mensen overhandigd en via het evaluatieformulier weten we dat het geld goed besteed wordt. De meeste mensen gaan dagjes weg en genieten hier volop van. Veel mensen zijn jaren niet op vakantie geweest en geld voor een dierentuin of pretpark zat er gewoon niet in.

Mocht je mee willen doen. maak je gift dan over naar: NL20 INGB 0000 139631 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort o.v.v. VGD.
Voor meer informatie: Gerrit Riks, gerrit.riks@gmail.com