De raad van de gemeente Amersfoort; heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2019 (nr. 1144756) gelezen De raad vindt het nodig dat de Algemene Plaatselijke Verordening wordt gewijzigd. Hierdoor is het niet meer toegestaan om op bepaalde plaatsen in Amersfoort te magneet vissen